Corona Protocol Verkeersschool in 1X Rijopleidingen

 

LOCKDOWN COVID

Naar aanleiding van de meest recente mededelingen van premier Rutte, d.d. 2-2-2021 wordt de lockdown verlengd tot 2-3-2021.

Belangrijke veranderingen en informatie t.b.v. onze leerlingen, over geannuleerde en opnieuw in te plannen praktijkexamens/tussentijdse toetsen/theorie-examens, blijft de rijschool deze communiceren naar de leerling, met WhatsApp of telefonisch.

De rijschool blijft (telefonisch) bereikbaar bij vragen.

Wij vragen alle leerlingen onze website & Social Media ÉXTRA goed in de gaten te houden voor alle overige algemene Coronaberichtgeving!
**Zie ook Artikel 4- 4.4 + Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden Verkeersschool in 1X Rijopleidingen

Bij het hervatten van de rijlessen na de lockdown, blijft de leerling zelf verantwoordelijk om alle en de op dat moment geldende Rijksoverheid / CBR / Rijscholenbranche Coronamaatregelen volledig en naar waarheid op te volgen.
Deze maatregelen, worden zodra deze bekend zijn, naar alle leerlingen bericht met WhatsApp.
Ook worden deze mondeling extra toegelicht tijdens de 1e rijles na de lockdown.

 

COVID REGISTRATIEPLICHT 29-09-2020

Alle contactberoepen, en dus ook rijscholen, moeten hun leerlingen registreren.
Het is verplicht om te registreren en om te weten of een leerling wel of niet akkoord geeft om zijn gegevens te mogen delen met de GGD, in geval van een bron- en contactonderzoek.
Dit houdt in dat de rijschool van alle (actieve) leerlingen moet bijhouden of zij wel of niet akkoord gaan met het delen van hun contactgegevens.

De rijschool heeft n.a.v. de registratieplicht berichtgeving van Premier Rutte (ingaande op 29-09-2020 om 18.00 uur), ELKE (actieve) leerling die rijles volgt binnen Verkeersschool in 1X Rijopleidingen, gevraagd om een eenmalige blijvende toestemming voor het mogen delen van de leerling contactgegevens.
Dit is gebeurd met een WhatsApp bericht naar alle leerlingen.
Heb je toestemming oftewel akkoord gegeven? Dan heeft de rijschool het recht om jouw gegevens te mogen delen met de GGD/Overheid in geval van bron-contactonderzoek.

*Deze registratieplicht is ingegaan op 29-09-2020. Het is bij ons niet bekend dat deze registratieplicht intussen is komen te vervallen.
De registratieplicht blijft daarom binnen de rijschool van kracht. Bij nieuwe leerlingen wordt deze registratieplicht voorgelegd en ook gevraagd om toestemming.

 

MONDKAPJE VERPLICHT

Mondkapjesplicht sinds 1-12-2020!!
De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van €95,-.
Deze boete is vanzelfsprekend voor de leerling zelf.
m.i.v. 19-10-2020 is het dragen van een mondkapje verplicht binnen de rijscholenbranche (contactberoep), waarbij zowel de instructeur als de leerling verplicht een mondkapje moeten dragen in de auto gedurende de gehele rijles. Ook geldende voor alle inzittenden (de leerling op de achterbank).

Eenmalig heeft de rijschool vanaf 19-10-2020 een mondkapje verstrekt aan alle leerlingen. Elke nieuwe leerling krijgt ook eenmalig een mondkapje van de rijschool.
De leerling dient bij elke rijles zelf voor een schoon mondkapje te zorgen.
Staat de instructeur voor de deur en de leerling heeft géén mondkapje, gaat de rijles niet door en wordt de rijles wèl doorbelast.

VERGEET DEZE DUS NIET!!

Hygiëne in de lesauto is op dit moment prioriteit.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn dit de richtlijnen binnen Verkeersschool in 1X Rijopleidingen.

••richtlijnen volgens de Rijksoverheid/RIVM••

• géén handen schudden

• Voorafgaand aan elke rijles wordt een gezondheidscheck gedaan. Bestaande uit een aantal korte vragen.
Er wordt vastgesteld dat zowel de instructeur, leerling (en) als huisgenoten géén klachten hebben die passen bij COVID-19.

• Voorafgaand aan elke rijles ontsmet iedere leerling zijn of haar handen met desinfecterende gel.
De gel is aanwezig in de lesauto.

• Voorafgaand aan elke rijles wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht.
Voor de rijles begint, zijn de onderdelen in de lesauto schoongemaakt met alcohol.
Denk hierbij aan de richtingaanwijzer, deurgrepen binnen/buiten, bediening ramen, navigatie, handrem, gordel, spiegels, versnellingspook en stuurwiel en alle overige bediening.
De stoelen worden ingespoten met een desinfecterende spray.
De leerling gebruikt in het kader van de hygiëne een eigen mee te nemen handdoek t.b.v. de bestuurdersstoel.

• Het dragen van een mondkapje is verplicht door de overheid.
Daarom dragen alle inzittenden tijdens de rijles een niet-medisch mondkapje dat ook de neus bedekt.
Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om handschoenen of andere beschermingsmaterialen te dragen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

• De airconditioning is zoveel mogelijk uit.

• Thuisblijven bij (corona) klachten; griep, hoesten, benauwd, keelpijn, kortademigheid of koorts.
Als huisgenoten of mensen in de omgeving van een leerling ziek zijn met gezondheidsklachten, ZEG JE RIJLES AF!

‼Hierbij geldt nog steeds (voor zover mogelijk) het 24 uurs afmeldbeleid.
**Zie ook Artikel 2 van de Algemene Voorwaarden Verkeersschool in 1X Rijopleidingen
Bij het vermoeden van misbruik in het afmelden, wordt de rijles alsnog doorberekend.

Afmelding wanneer corona is vastgesteld bij de leerling of bij zijn/haar gezinslid/huisgenoot of heeft de leerling koorts en/of overige corona gerelateerde klachten, treedt direct het protocol van de op dat moment geldende Rijksoverheidsregels/RIVM in. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.
Zo kan het betekenen dat de leerling een x aantal dagen thuis/ in quarantaine moet blijven en volledig klachtenvrij moet zijn alvorens de rijopleiding kan worden hervat.

• Mocht de instructeur zelf verkouden zijn of ziek zijn, dan wordt de rijles ook afgezegd. Voor zover mogelijk ook binnen het 24 uurs afmeldbeleid.

•Voor kandidaten met (half) lang haar geldt i.v.m. de persoonlijke hygiëne: haren vastmaken tijdens de rijles.

Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij de hygiënevoorschriften in acht nemen.
Alle leerlingen zijn binnen Verkeersschool in 1X Rijopleidingen op de hoogte gebracht van de corona maatregelen en hygiënevoorschriften.

Verkeersschool in 1X Rijopleidingen blijft alle leerlingen informeren over nieuwe berichtgeving/updates in het kader van de hygiënevoorschriften welke belangrijk zijn voor een goede en veilige continuïteit van de rijles. Dit gebeurt met WhatsApp en tijdens de rijles met een mondelinge toelichting.

Wij vragen alle leerlingen onze website & Social Media ÉXTRA goed in de gaten te houden voor alle overige algemene Coronaberichtgeving!